Societatea EUROMAT TEHNIC SRL, cu sediul in Bucureşti, sector 3,Aleea Cioplea nr 2 bl5 ap 154, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/2472/2020, Cod de inregistrare fiscala RO42293755 va informam ca in derularea relatiilor comerciale ar putea fi necesar să prelucrăm “Date cu Caracter Personal” astfel cum sunt definte în Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea Datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. Într-o asemenea situație, garantăm și suntem de acord că prelucrarea Datelor cu caracter personal să fie efectuată în conformitate cu și să nu încalce prevederile relevante ale Regulamentului General (UE) 2016/679  și ale altor acte normative aplicabile referitoare la sau care influențează prelucrarea Datelor cu caracter personal.

Societatea SC EUROMAT TEHNIC SRL, J40/2472/2020, RO42293755 Cu sediul in Bucuresti, sector 3 Aleea Cioplea nr 2 bl5 ap 154, va informam ca in derularea relatiilor comerciale ar putea fi necesar să prelucrăm “Date cu Caracter Personal” astfel cum sunt definte în Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea Datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. Într-o asemenea situație, garantăm și suntem de acord că prelucrarea Datelor cu caracter personal să fie efectuată în conformitate cu și să nu încalce prevederile relevante ale Regulamentului General (UE) 2016/679  și ale altor acte normative aplicabile referitoare la sau care influențează prelucrarea Datelor cu caracter personal.

IDENTITATEA SI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI DUMNEAVOSTRA:

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de catre compania noastra, EUROMAT TEHNIC SRL cu sediul In Bucuresti, str. Aleea Cioplea nr 2 bl 5 ap 154, Inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/2472/2020, avand cod unic de Inregistrare RO42293755, detinatorul legal al dreptului de folosinta asupra site-lui www.all-industrial.ro.


EXPRIMAREA CONSIMTAMANTULUI IN VEDEREA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Magazine online:  La momentul plasarii unei comenzi online, inainte de validarea comenzii si a datelor inscrise de catre dvs in formularul de comanda al site-lui www.all-industrial.ro, vi se va cere sa bifati acordul privind politica GDPR, existant o directionare catre pagina specificata. Numai dupa bifarea casutei privind acordul si citirea politicii de confidentialitate se va valida comanda si respectiv datele inscrise in formularul de comanda. La finalul comenzii ve-ti primi un mail de confirmare a comenzii in care vor fii inscrise exact datele care ajung catre Euromat tehnic in vederea prelucrarii in scopuri comerciale , Facturi, Oferte, Facturi proforme, AWB pentru livrarea comenzilor.


Situri  newsletter:  De asemenea, aveti posibilitatea de a va abona la newsletter prin bifarea acestei optiuni dar numai in urma inregistrarii unui cont, aceasta optiune nu este diponibila in formularul de comanda la plata oaspete! In urma acordului de newsletter va putem transmite prin email diverse oferte promotionale sau instiintari cu privire la produsele comercializate de noi.


Prin „Date cu Caracter Personal” se intelege orice informații privind o persoană vizată identificată sau identificabilă, respectiv o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale, astfel cum aceasta definiție va putea fi actualizată sau modificată prin legislația aplicabilă.

ATENTIE : FORMULARUL DE COMANDA NU VA CERE NICIODATA DATE SENSIBILE: CNP / SERIE, NUMAR DE BULETIN, ACESTE DATE NU SE VOR INSCRIE IN FORMULARUL DE COMANDA SAU ORIUNDE ALTUNDEVA PE SITE-UL www.all-industrial.ro


„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea, astfel cum această definiție mai poate fi actualizată sau modificată prin legislația aplicabilă;

„Persoană Vizată” înseamnă persoana ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate, potrivit definiției date acestui termen de GDPR. Pentru Societatea noastra „Persoana Vizata” este reprezentantul / persoana de contact / imputernicitul precum si orice alta persoana implicata in stabilirea si executarea unor relatii comerciale. Societatea are in vedere o prelucrare succinta a datelor cu caracter personal ce se limiteaza la o stocare generala.

Procesăm și utilizăm informațiile furnizate direct de la persoanele vizate prin comunicare directa si prin formularele de contact online exclusiv pentru indeplinerea scopurilor prezentate mai jos.

Scopul prelucrarii date cu caracter personal: Stabilirea unor relatii de afaceri cu potentiali parteneri, promovarea serviciilor, dezvoltarea si derularea relatiilor comerciale / contractuale inclusiv gestionarea platilor si monitorizarea incasarii serviciilor prestate,  solutionarea situatiilor judiciare, gestionarea relatiilor cu autoritatile, precum si in orice scop ce are legatura cu oricare dintre cele mentionate anterior, sau in orice alt scop pentru care datele Dumneavoastra ne-au fost furnizate, respectandu-se legislatia in vigoare.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate: Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de către Societate avand in vedere scopurile specificate mai sus sunt datele de contact ale persoanelor vizate, necesare in vederea derularii relatiei comerciale cu respectivul partener, si anume: numele, prenumele, functia, numarul de telefon, adresa de email; la documentele financiar-contabile se vor prelucra si numarul, seria si data emiterii cartii de identitate si semnatura daca ne referim la documentele ce necesita semnatura.

Transferul si divulgarea datelor cu caracter personal: Dacă pe durata relatiilor comerciale / contractuale trebuie să se transfere Date cu Caracter Personal către terțe persoane, Societatea va transfera datele cu caracter personal in tari ce sunt parte Spatiului Economic European daca acest tip de transfer este necesar conform scopurilor de prelucrare a datelor personale. Societatea nu va transfera sau nu va prelucra niciun fel de Date cu Caracter Personal în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European (SEE) fără a se asigura în prealabil că orice contractant încheie și respectă Clauzele Contractuale Standard (sau o altă clauză sau un alt acord care pot fi aprobate la anumite intervale de timp de către Comisia Europeană) sau alte garanții sau o altă excepție, astfel cum acestea sunt prevăzute de GDPR pentru aceste transferuri. Perioada de retentie: Datele cu caracter personal colectate sunt pastrate doar in scopurile pe care le-am mentionat mai sus si sunt pastrate pana cand relatile comerciale existente sau potentiale inceteaza, cu exceptia cazului in care retentia este necesara si in alte scopuri si nu este indicat altfel in mod explicit.

SCOPURILE IN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

- I.   Facturile Fiscale:

a) Colectarea electronica a datelor cu caracter personal

In vederea efectuarii unei comenzi, este necesara furnizarea urmatoarelor date cu caracter personal: Nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa de facturare si de livrare, indicatii de orientare in vederea identificarii adresei de livrare. De asemenea, in functie de optiunile dvs., pot fi necesare inclusiv numele prenumele si telefonul unor persoane delegate de catre dvs. (ca exemplu, transportatori) pentru a ridica comenzile efectuate. Toate aceste date cu caracter personal sunt ulterior stocate in baza noastra de date si prelucrate in vederea efectuarii urmatoarelor operatiuni: Inaintarea unei oferte ca urmare a unei cereri de comanda, emiterea facturilor proforme, procesarea comenzilor, emiterea facturilor fiscale precum si efectuarea livrarilor prin intermediul serviciului de curierat sau transportator, functie de caz. Pentru acest serviciu sunt furnizate urmatoarele date cu caracter personal: Nume, prenume, numar de telefon, adresa de livrare. 

 Datele colectate mai pot fii folosite in vederea livrarii comenzilor, adica se vor transmite catre firmele de curierat adresa indicata numarul de telefon indicat si numele persoanei delegate sa primeasca coletul.DREPTURILOR DVS. SI MODALITATILE DE EXERCITARE

i) Dreptul de acces la date:  dreptul de a solicita o copie a propriilor date cu caracter personal prelucrate de catre compania noastra, dar și, daca este posibil, In mod rezonabil, urmatoarele informatii: categoriile de date vizate, informatiile disponibile cu privire la sursa acestora, scopurile comerciale ale prelucrarii, perioadele de pastrare (sau criteriile de stabilire ale perioadelor respective), categoriile de terti destinatari ai datelor cu caracter personal respective, precum și informatii pertinente referitoare la mecanismul logic aplicat și posibilele consecinte negative ale acestuia pentru dvs., informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile In care pot fi exercitate.

ii) Dreptul de opozitie:  dreptul ca, In orice moment, sa va opuneti, din motive legate de situatia dvs. particulara in care va aflati, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre companie. Dreptul la opozitie confera posibilitatea de a cere companiei sa nu mai prelucreze datele dvs. cu caracter personal. In situatia exercitarii acestui drept, compania nu va mai prelucra datele dvs. cu caracter personal In scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat In special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente Incheierii unui contract sau pentru Indeplinirea unui contract deja incheiat;

iii) Dreptul la portabilitatea datelor:  dreptul de a transmite datele dvs. cu caracter personal pe care le-ati furnizat catre compania noastra, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate si dreptul de a fi transmise aceste date unei alte entitati, fara obiectii din partea lui noastra;

iv) Dreptul de retragere a consimtamantului acordat in vederea prelucrarii datelor:  dreptul de a va retrage consimtamantul In orice moment printr-o modalitate la fel de facila ca cea utilizata pentru acordarea lui. Retragerea consimtamantului se poate face fara niciun fel de motivatie;

v) Dreptul la rectificarea datelor:  dreptul de a solicita companiei noastre rectificarea datelor dvs. cu caracter personal incorecte si dreptul de a completa datele dvs. incomplete oricand este necesar;

vi) Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), cu anumite exceptii: In cazurile In care compania noastra are obligatia legala de pastrare a datelor dvs. personale; In cazurile In care datele dvs. sunt stocate In scopuri de arhivare In interes public sau In scopuri statistice; In cazurile In care datele personale sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept In instanta de judecata;

vii) Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor:  dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal. In acest caz, datele dvs. vor fi marcate si pot fi prelucrate de catre compania noastra doar In anumite scopuri;

viii) Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal In Romania  (A.N.S.P.D.C.P.), cu sediul In B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Sector 1, sub forma unei adrese scrise, la sediul institutiei, sau electronic, la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

Drepturile de mai sus, paragrafele i) - vii) pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitari catre compania noastra la sediul nostru, precum si prin mijloace electronice, la adresa de e-mail  office@all-industrial.ro , furnizand suficiente date care sa permita identificarea dvs.

Orice cerere sau sesizare In legatura cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal va fi transmisa In scris pe adresa de e-mail,  office@all-industrial.ro , In atentia DPO sau a persoanei desemnate pentru protectia datelor.

Ne angajam sa pastram o buna confidentialitate a datelor clientilor nostrii, si suntem deschisi catre sugestii privind imbunatatirea acestui aspect.

Va multumim ca ati ales all-industrial.ro